Lirik Teks Ya Waridal Unsi

Lirik Teks Ya Waridal Unsi dalam Arab, Latin dan Terjemahannya

Diposting pada

Hasiltani.id – Lirik Teks Ya Waridal Unsi dalam Arab, Latin dan Terjemahannya. Pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW selalu menjadi bagian penting dalam budaya dan tradisi umat Islam.

Salah satu cara untuk mengekspresikan rasa cinta dan kekaguman terhadap beliau adalah melalui lirik-lirik pujian yang indah. Salah satu lirik yang terkenal dalam konteks ini adalah “Ya Waridal Unsi.”

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lirik teks Ya Waridal Unsi dalam bahasa Arab, transkripsi Latin, beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Lirik ini mengandung makna yang dalam dan penuh penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan pengungkapannya melalui bahasa puisi menghadirkan keindahan dan kekhusukan yang mendalam bagi umat Islam.

Mari kita lebih jauh memahami makna dan pesan yang terkandung dalam lirik ini serta mengapresiasi kekayaan budaya dan spiritualitas yang ditawarkan olehnya.

Lirik Teks Ya Waridal Unsi dalam Arab, Latin dan Terjemahannya

Ya Waridal Unsi adalah sebuah naskah pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang juga dikenal luas berkat penampilan Habib Syech dan Ayu Dewi Al-Mighwar.

Di bawah ini, Hasiltani akan menyajikan Lirik Teks Ya Waridal Unsi lengkapnya dalam bahasa Arab, Latin, beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia.


يا وارد الأنس والأفراح فی السحر

أزحت ما بفؤادي من لظی الگدر

Yâ wâridal Unsi wal afrôhi fissahari, azahta mâ bifu-âdî min ladhôl kadari

Wahai pembawa kebahagiaan dan kabar gembira pada dini hari. Engkau yang menghapus segala kegelapan dalam hatiku..

ناشدتك الله هل جزت العقيق وهل

مررت بالأرض ذات الماء والشجر

Nâsyadtukallâha hal juztal ‘aqîqo wa hal marorta bil ardli dzâtil mâ-i wasysyajari

Aku menyanyikan lagu ini untuk Allah, apakah engkau pernah melewati Al-Aqiq dan daerah yang berair serta penuh dengan pepohonan?

 

أرض بها سحب الإفضال ممطرة

مخضرة الترب بالأعشاب والزهر

Ardlin bihâ suhubul ifdlôli mumthirotun mukhdlorrotit-turbi bil a’syâbi wazzahari

Di bumi ini, awan kebaikan turun dengan deras, menyuburkan tanah dan menghijaukan rerumputan serta bunga-bunga..

بهاالمسرة والأفراح دائمة

يافوز سکانها بالفوز والظفر

Bihâl masarrotu wal afrôhu dâ-imatun yâ fauza sukkânihâ bil fauzi wadh-dhofari

Di sana, ada tempat yang selalu menjadi taman hiburan. Penghuninya sangat beruntung, mendapat berkah dan kesuksesan..

إنی لأذکرها يوما وبي حزن

Baca Juga :  Lirik Sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah dan Sholawat Lain

فيرحل الحزن من قلبى مع الضجر

Innî la-adzkuruhâ yaumân wabî hazanun fayarhalul huznu min qolbî ma’adl-dlojari

Aku selalu mengenangnya saat aku dalam kesedihan, sehingga semua dukaku segera hilang..

حوت حبيبا به الأکوان عاطرة

يضوع رياه فی سهل وفی وعر

Hawat habîbân bihil akwânu ‘âthirotun bidlû’u royyâhu fî sahlin wa fî wa’ari

Karena di sana ada seorang kekasih Allah yang memuliakan seluruh alam. Yang berjalan di jalan yang sukar maupun mudah..

برا سخيا تقيا سيدا سندا

يضيئ في الگون لأهل الگون گالقمر

Barrôn sakhiyyân taqiyyân sayyidân sanadân yudlî-u fîl kauni li ahlil kauni kâl qomari

Dia adalah orang baik, dermawan, bertakwa, pemimpin, dan sandaran. Dia menyinari alam ini seperti bulan purnama bagi seluruh alam.

 

فرد الجلالة بحر الجود إن تره

فی حالة الجود تلقی الجود گالمطر

Fardal jalâlati bahrol jûdi in tarohu fî hâlatil jûdi talqôl jûda kâl mathori

Kemuliaannya yang tunggal, kemurahan-Nya yang melimpah, ketika kau melihatnya dalam kebaikannya, itu seperti hujan deras yang memberi berkah..

أصل السيادة بل عين العناية بل

روح الهداية لب اللب من مضر

Ashlas-siyâdati bal ‘ainal ‘inâyati bal rûhal hidâyati lubbal-lubbi min mudlori

Dia adalah pusat kepemimpinan, sumber pertolongan, bahkan pusat hidayah dan intisari dari keluarga Mudhar.

 

زين الوجود وخير الخلق من شرفت

به البرية من باد ومن حضر

Zainal wujûdi wa khoirol kholqi man syarufat bihil bariyyatu min bâdin wa min hadlori

Dia adalah perhiasan alam yang nyata dan makhluk terbaik, yang memberikan kemuliaan pada semua makhluk, baik yang jauh maupun yang dekat.

 

عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة

وقد أتی مدحه فی معظم السور

‘Anhul jamâdâtu adlhat wahya mufshihatun wa qod atâ mad-huhu fî mu’dhomis-suwari

Benda-benda keras pun berbicara dengan fasih tentangnya, dan telah ada banyak pujian untuknya dalam Al-Quran..

محمدا خير خلق الله قاطبة

وسيد الجن والأملاك والبشر

Muhammadân khoiro kholqillâhi qôthibatan wa sayyidal jinni wal amlâki wal basyari

Namanya adalah Muhammad, dan dia adalah ciptaan Allah yang terbaik dari semuanya. Pemimpin bagi jin, malaikat, dan manusia..

ياسيدی ياحبيب الله ياسندي

Baca Juga :  Lirik Shalawat Ya Habib Ya Habibi dalam Arab, Latin dan Terjemahannya

ويا ملاذی ويا رکني ويا وزري

Yâ Sayyidî yâ habîballâhi yâ sanadî wa yâ malâdzî wa yâ ruknî wa yâ wazarî

Wahai pemimpinku, kekasih Allah, wahai sandaran, mataku yang pandai melihat, tiang dan tempat perlindunganku..

ويا غياثی ویاگهفي وياثقتي

وياسروري ويا روحي ويا وطري

Wa yâ ghiyâtsî wa yâ kahfî wa yâ tsiqotî wa yâ surûrî wa yâ rûhî wa yâ wathorî

Wahai penolongku, tempat berteduhku, wahai kepercayaanku. Wahai sumber kesenanganku, ruhku, dan tujuanku.

أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه

وخير من يرتجی في العسر واليسر

Antal ghiyâtsu liman dlôqot madzâhibuhu wa khoiru man yurtajâ fîl ‘usri wal yusuri

Engkaulah tempat pertolongan bagi orang yang sempit tempat bersandarnya. Dan sebaik baik manusia yang kami harapkan saat susah dan saat senang.

وأنت أکرم من فی الگون والسبب الأقوی لنيل المنی والفوز بالظفر

Wa anta akromu man fîl kauni wassababul aqwâ linailil munâ wal fauzi bidh-dhofari

Engkaulah tempat pertolongan bagi mereka yang tidak memiliki tempat berteduh. Dan engkau adalah manusia yang paling mulia di alam semesta, penyebab aku menjadi kuat dalam mencapai tujuan dan keberhasilan.

Makna Lirik Teks Ya Waridal Unsi

Setelah membahas mengenai Lirik Teks Ya Waridal Unsi, Hasiltani juga membahas mengenai makna dari Lirik Teks Ya Waridal Unsi ini.

Lirik Ya Waridal Unsi mengandung makna pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW.

Berikut adalah makna dari lirik tersebut:

  1. “Ya Waridal Unsi”: Frasa ini merupakan panggilan kepada Nabi Muhammad, yang berarti “Wahai Pembawa Kebaikan” atau “Wahai Pembawa Kesenangan.”
  2. “Pengikis semua kotoran hatiku”: Ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad adalah sumber kebersihan dan kesucian hati. Beliau membimbing umatnya untuk membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan kejelekan.
  3. “Kudendangkan kepada Allah sebuah lagu untukmu”: Ini menunjukkan penghargaan dan cinta yang dalam terhadap Nabi Muhammad, di mana penulis lirik ingin menyampaikan kebahagiaannya melalui pujian kepada Allah.
  4. “Apakah engkau melewati Al-Aqiq dan apakah kamu melewati tanah yang berair dan pepohonan?”: Pertanyaan ini mungkin mengacu pada perjalanan atau pengalaman Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam dan membawa pesan Allah ke berbagai tempat yang berbeda.
  5. Deskripsi tentang “tanah yang subur dan penuh keberkahan” mencerminkan tempat-tempat yang diberkahi oleh kedatangan Nabi Muhammad.
  6. “Duhai pemimpinku, kekasih Allah, wahai sandaranku, pandangan mataku, tiang dan tempat berlindungku”: Lirik ini mengungkapkan pengagungan dan kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai pemimpin, penolong, dan teladan bagi umat Islam.
  7. “Engkaulah tempat pertolongan bagi orang yang sempit tempat bersandarnya”: Ini menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah sumber bimbingan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam kesulitan.
  8. “Engkau adalah manusia yang paling mulia di alam semesta”: Ini menggarisbawahi keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad di mata umat Islam, sebagai utusan terakhir Allah dan panutan bagi seluruh umat manusia.
Baca Juga :  Lirik Syiir Sholawat Anal Faqiiru Ilaika Ya Robb

Jadi, lirik Ya Waridal Unsi adalah ungkapan penghormatan, cinta, dan kekaguman kepada Nabi Muhammad SAW serta pengakuan atas peran pentingnya dalam mengarahkan umat Islam menuju kebaikan dan kesucian.

Penutup

Demikianlah informasi dari Hasiltani.id tentang Lirik Teks Ya Waridal Unsi.

Dalam penutup artikel ini, kita telah menggali makna dan keindahan lirik teks “Ya Waridal Unsi” dalam bahasa Arab, transkripsi Latin, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Melalui lirik ini, kita dapat merasakan kekaguman dan cinta yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW, serta penghormatan yang tak terhingga atas peran beliau dalam membawa ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Lirik “Ya Waridal Unsi” adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bagaimana cinta dan kekaguman terhadap Nabi Muhammad SAW terus bersemi dalam hati umat Islam.

Lirik ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan hati, mengikuti teladan yang mulia, dan mencari pertolongan kepada Allah dalam segala hal.

Semoga artikel ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai budaya dan spiritualitas yang terkandung dalam lirik ini.

Mari terus merenungkan makna yang terkandung dalam kata-kata indah ini dan menjadikannya sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita.

Terimakasih telah membaca artikel Lirik Teks Ya Waridal Unsi ini, semoga informasi mengenai Lirik Teks Ya Waridal Unsi ini bermanfaat untuk Sobat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *