Keampuhan Asma Bolo Sewu

Keampuhan Asma Bolo Sewu dan Cara Mengamalkannya

Diposting pada

Hasiltani.id – Keampuhan Asma Bolo Sewu dan Cara Mengamalkannya. Dalam dunia keilmuan mistik, terdapat sebuah istilah yang mencuri perhatian banyak kalangan: “Keampuhan Asma Bolo Sewu”.

Merupakan bagian dari warisan spiritual dalam keilmuan Kejawen, Asma Bolo Sewu memiliki daya tarik tersendiri yang terkait dengan kemampuan mengundang ribuan Khodam dari dunia gaib.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang fenomena ini, menggali asal usul, dan dampak dari keampuhan Asma Bolo Sewu dalam konteks spiritualitas modern.

Asma Bolo Sewu Apa Itu?

Sebelum membahas mengenai Keampuhan Asma Bolo Sewu mari simak penjelasan berikut.

Asma’ Bolo Sewu dikenal sebagai salah satu keilmuan tingkat tinggi yang sangat terkenal karena keampuhannya.

Bolo Sewu, yang berarti “seribu teman” dalam bahasa hikmah, memiliki tujuan agar mereka yang mengamalkannya dapat memperoleh seribu pendamping dari kalangan bangsa ghaib, terutama para Khodam Malaikat.

Dengan mengamalkan Asma’ Bolo Sewu, kita akan senantiasa dijaga dan ditemani oleh 1000 Khodam Malaikat yang akan melindungi kita dari segala jenis serangan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Individu-individu yang berniat jahat akan merasa ketakutan karena seolah-olah kita tengah dikelilingi oleh banyak orang yang siap memberikan bantuan.

Apabila ada yang berupaya menyerang, tidak perlu kita melakukan perlawanan secara fisik. Cukuplah kita tetap tenang dan terus membaca amalan ini, sehingga musuh tidak akan mampu mengganggu kita karena orang yang mencoba menyerang akan segera terpental.

Cara Mengamalkan Asma Bolo Sewu

Dalam Keampuhan Asma Bolo Sewu, berikut akan dijelaskan cara mengamalkan Asma’ Bolo Sewu versi Islam:

Tawasul:

Bismillahirrohmaanirrohiim “Ilahi antal maksudi, waridho ka matlubi, aqtina mahabbataka, wamakrifataka, ya Allah” Wa’as aluka minridhoillah alfatihah.

1. Ilaa hadhrotin Nabiyyil mushthofaa Sayyidinaa Muhammadin Rosullillahi shollallohu ‘alaihi wa salama wa azwaajihii, wa auladihii, wa dzurriyyaatihii, wa ahli baitihii, wa ikhwanihii minal anbiyaai’, wal mursaliina ‘alaihimush sholaatu wa salaamu wa aali kulli minhum ajma’iina, syaiulillahumul fatihah… 1x

Baca Juga :  Penjelasan Dzikir Ya Basith, Cara Mengamalkan serta Keutamaannya

2. Wa Ila hadhorotil Malaikatil Muqorrobiin, wal karubiyyin, warruhaniyyin khususon Malaikat Jibril, Mikail, Isroil, Isrofil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atit, Malik, Ridwaan, syaiulillahilahumul fatihah… 1x

3. Tsumma ilaa hadhoroti mursaliina Nabiyulloh Khidir alaihis salam, syaiulillahumul fatihah… 1x

4. Wa ilaa hadhoroti khulafaa ir-rosyidiinal arba’ati, abi bakri wa ‘umar wa utsman wa ‘aliy wa jamii’ish shohaabati wal qoroobati wat taabi’iina wal aimmatil arba’atil mujtahidiina rodliyallohu ‘anhum, syaiulillahumul fatihah… 1x

5. Wa ilaa hadhoroti jamii’i auliyaa illahi ta’ala mim masyariqil ardhi ilaa waghoribiha fii barriha wa bahrihaa khushuushon ilaa hadloroti quthbil ghoutsi wa muhyis sunnati wad diini imaaminaa wa qudwatina wa sayyidina Sulthonil Auliyaai’sy Syech ‘Abdul Qodir Jailani, wa syech Abi Hasan Syadzilii, wa Syech Imamul Ghozali, wa Syech Ahmad Al Falatil Bauni, wa syech Abii Abdillah Muhammad ibni Muhammad ibni Yusuf Sanusi qodda sallohu sirrohum wa nafa’ana wa azwaajina wa aulaadana wa dzuriyatina wa jamii’i ahlil islam bihim wa bibarokatihim wa bikaromatihim amiin yaa robbal ‘alamiina, syaiulillahumul fatihah… 1x

6. Wa ilaa hadhoroti jami’il ‘ulamaai’ lillahi ta’ala filmasyariqi walmaghribi khushuson ilaa hadhoroti:

– Kanjeng Sunan Maulana Malik Ibrahim

– Kanjeng Sunan Ampel (Raden Ahmad Rahmatulloh)

– Kanjeng Sunan Giri (Raden Paku Syarif Muhammad ‘Ainul Yaqin)

– Kanjeng Sunan Drajat (Raden Syarifuddin Hasyim)

– Kanjeng Sunan Bonang (Raden Machdum Ibrahim)

– Kanjeng Sunan Kalijogo (Raden Syahid)

– Kanjeng Sunan Kudus (Syaid Ja’far Shodiq)

– Kanjeng Sunan Muria (Raden Umar Said)

– Kanjeng Sunan Gunung Jati (Raden Syarif Maulana Hidayatullah)

Wa nafa’ana wa azwajina wa auladana wa dzuriyatina wa jami’i ahlil islam bihim wa bibarokatihim wa bikaromatihim amiin yaa robbal ‘alamiina, syaiulillahumul fatihah… 1x

7. Tsumma ilaa hadhoroti:

– Syech Maulana Hasanudin (Sulton Banten)

– Syech Maulana Yusuf (Banten)

– Syech Muhammad Asnawi (Caringin Labuan)

– Syech Imam Nawawi (banten)

– K.H.Hasyim As’ary

– K.H.Hamid (Pasuruan)

– K.H Maksum Jamhari

– Kyai Haji Kholil (Bangkalan Madura)

– Mbah Mangli

– Mbah Dalhar Gunungpring

– Ki Ageng Atas Angin

– Ki Ageng Cempaluk

– Ki Ageng Bhaurekso Pekalongan

Baca Juga :  Cara Mengamalkan Innahu Min Sulaimana Wa Innahu

– Ki Ageng Pinunggul Projo

– Ki Ageng Wonobrodro

– Ki Ageng Rogoselo

– Mbah Hasan Surgi Kusumo

– Mbah Faqih

– Mbah Ahmad

– Leluhur desa/kampung setempat (sebut namanya)

Wa nafa’ana wa azwaajina wa aulaadana wa dzuriyatina wa jamii’i ahlil islam bihim wa bibarokatihim wa bikaromatihim amiin yaa robbal ‘alamiina, syaiulillahilahumul fatihah… 1x

8. Tsumma ilaa arwahi abaaina wa umahatina wa azwaajina wa aulaadina wa dzurriyyatina wa ajdaadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhowa-tina wa a’maamina wa ‘ammatina wa akhwalina wa kholatina wa jamii’i aqribaaina wa ahabbaaina wa jamii’i man lahum haqqu ‘alaina wa jamii’i man da’aalana bi khoirin khushuson ilaa ruhi:

Orang tua kandung (Ayah dan Ibu) yang telah berpulang ke Rahmatullah (Nama… bin/binti…)

Ghofarollohu dzunubahum wa sataro ‘uyuubahum wa ja’alal jannata matswahum, annas sy fuaiulillahilahumul fatihah… 1x

9. Tsumma ilaa arwahi jamii’i ahlil qubur minal mu’minin wal mu’minat, wal muslimin wal muslismat al ahya-i minhum wal amwat, fil masyariqi wal maghribi ghofarollohu dzunubahum wa askanahum fi farodiisil jinani bi rohmatika yaa arhamar rohimiina, syaiulillahilahumul fatihah… 1x

10. Wa ila hadhorotin man ajaza ajazani wa ushulihim wa furu’ihim khususon guru-guru (sebut nama guru-guru Sobat) syaiulillahilahumul fatihah… 1x

Amalan Asma’ Bolo Sewu:

“Allohumma ma’allahi nasshirun a’daa un sarhun qodiirun amiiin, yaa Robbal alamiin. Wa sholallahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘ala aalihii wa shohbihi wa sallim ajma’iin birohmatika yaa Arhamar roohimiin”

Cara melaksanakan amalan ini adalah dengan membacanya setiap selesai menjalankan shalat fardu, dalam jumlah wirid sebanyak-banyaknya atau sesuai dengan kemampuan.

Dengan melanjutkan amalan ini secara konsisten, insyaAllah ketika batin kita telah bersih, Khodam Malaikat akan senantiasa mendampingi dan mengawal kita, menjaga serta membantu dalam segala urusan yang kita perlukan.

Ajian Bolo Sewu dalam Legenda

Dalam Keampuhan Asma Bolo Sewu, menurut legenda yang beredar, Ajian Bolo Sewu diyakini sebagai keilmuan utama yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso, yang diyakini dapat mengundang ribuan Khodam dari kalangan Jin untuk membantunya dalam membangun 1000 Candi (Prambanan).

Fungsi dari Ajian Bolo Sewu adalah untuk memanggil ribuan Khodam guna memberikan bantuan dalam berbagai urusan.

Ajian Bolo Sewu merupakan salah satu bentuk ilmu Kejawen kuno tingkat tinggi, namun saat ini sudah jarang ditemukan orang yang mampu menguasainya karena proses tirakat yang sangat berat dan sulit untuk dilakukan di tengah kesibukan kehidupan modern saat ini.

Baca Juga :  Doa Mengembalikan Istri yang Kabur - Panduan Lengkap

Cara untuk Mempelajari Ajian Bolo Sewu

Pada Keampuhan Asma Bolo Sewu, berikut ini tata cara untuk mempelajari Ajian Bolo Sewu:

Mantra Ajian Bolo Sewu

Dalam Keampuhan Asma Bolo Sewu, berikut adalah mantra Ajian Bolo Sewu:

“Ingsun titise resi bagaspati, doyoku condro birowo, doyoku nogo saputir. Iduhku wiso sarpo kencono, pangucapku gelap waseso, mulo siro ingsun amatek ajiku bolo sewu kang topo ing guo garbane si bagaspati, sakabehing khodam widodoro lan widodari, moloikat, jin, setan, prapayangan wes luluh sari atunggal. Saakehe mungsuh ing ngarep, mburi, kiwo, tengen, kiblat papat podo kamigilan kepraban ajiku bolo sewu, kabeh manut luluh lan tan keno owah soko doyo sirep lan kekuwatane aji bolo sewu, yo ingsun titisane resi bagaspati”

Lelaku

Lakukan puasa mutih selama 41 hari, dan setelah selesai  dilanjutkan dengan puasa pati geni selama 3 hari 3 malam tanpa tidur.

Jika sampai tertidur atau terlelap sebentar saja berarti gagal dan harus mengulang puasa mutih lagi selama 41 dilanjutkan pati geni selama 3 hari 3 malam.

Cara Menggunakan Ajian Bolo Sewu

Apabila hendak menggunakannya, bacalah mantra Ajian Bolo Sewu sebanyak 1 kali dengan keyakinan yang kuat.

Penutup

Demikian artikel ini, Hasiltani.id telah membahas mengenai Keampuhan Asma Bolo Sewu. Keampuhan Asma Bolo Sewu dalam dunia keilmuan Kejawen memiliki daya tarik yang mengesankan.

Keahlian untuk memanggil ribuan Khodam guna mendukung berbagai aspek kehidupan adalah suatu kemampuan yang menarik perhatian.

Meski jarang ditemui di era modern ini, warisan ilmu kuno ini tetap mencerminkan potensi spiritual yang memikat.

Namun, penting untuk diingat bahwa eksplorasi ilmu semacam ini perlu dilakukan dengan pemahaman mendalam dan rasa tanggung jawab yang kuat.

Terima kasih telah membahas mengenai Keampuhan Asma Bolo Sewu, semoga artikel Keampuhan Asma Bolo Sewu ini bermanfaat untuk Sobat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *