Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki

Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki

Diposting pada

Hasiltani.id – Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki Rahasia Keberkahan dan Kekayaan. Selamat datang di situs Hasiltani! Di sini, Hasiltani akan membahas dengan mendalam mengenai Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki, keberkahan, dan kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan Sobat.

Surat Al-Fatihah merupakan surat pembuka dalam Al-Qur’an, dan secara spiritual memiliki keistimewaan yang sangat besar.

Mari kita menjelajahi kekayaan makna dan manfaat yang terkandung dalam surat mulia ini.

Keutamaan dan Keistimewaan Surat Al-Fatihah

Sebelum membahas mengenai Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki, Hasiltani akan membahas keutamaan dan keistimewaan dari Surat Al-Fatihah.

Surat Al-Fatihah adalah salah satu surat terpenting dalam Al-Qur’an. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai “Ummul Kitab” atau induk dari segala kitab suci.

Surat ini berisi tujuh ayat yang ringkas namun sarat dengan keagungan dan kebenaran. Keutamaan surat ini telah disampaikan dalam berbagai hadis Nabi, yang menegaskan betapa istimewanya surat ini dalam mendatangkan berkah dan keberkahan.

Kekuatan Spiritual Surat Al-Fatihah dalam Meraih Rezeki

Dalam Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki, Surat Al-Fatihah bukanlah sekadar rangkaian huruf dan kata, tetapi memiliki daya spiritual yang luar biasa.

Ketika kita membacanya dengan penuh keyakinan dan iman, kita menyentuh dimensi spiritual yang mendalam.

Dalam konteks rejeki, surat ini mengajarkan pentingnya berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT sebagai sumber segala rezeki.

Khasiat Zikir Al-Fatihah 100x

Berikut adalah Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki yang perlu Sobat ketahui:

Kalangan ahli ilmu hikmah meyakini bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam jumlah tertentu dapat mengalirkan rezeki seseorang.

Oleh karena itu, banyak orang yang mengamalkan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7x, 41x, 100x, bahkan hingga 1000x.

Sudah banyak kaum muslimin yang merasakan mukjizat dari surat Al-Fatihah dengan membacanya sebanyak 100x dalam sehari. Banyak kisah nyata mengenai keajaiban Al-Fatihah bisa ditemukan baik di internet maupun dalam buku.

Ada orang yang mengaku mendapatkan rezeki tak terduga, menjadi kaya dengan tiba-tiba, dan berhasil melunasi hutang-hutang yang menumpuk. Semua hal ini dianggap karena amalan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100x.

Baca Juga :  Cara Mendapatkan Khodam Surat Al-Fatihah

Manfaat Al-Fatihah terutama dalam hal kekayaan memang tak dapat diabaikan, sehingga menjadi alasan bagi banyak orang untuk mengamalkan doa ini.

Wirid dan dzikir adalah cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu wirid yang diajarkan oleh para ulama adalah rutin membaca surat Al-Fatihah.

Dalam tulisan ini, Hasiltani akan memberikan amalan untuk membuka rezeki dengan cara membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100x dalam sehari.

Berikut adalah doa dan amalan yang dapat Sobat baca untuk membuka rezeki dan mencapai kekayaan yang perlu Sobat ketahui. Doa ini kadang disebut juga sebagai kunci rahasia dari surah Al-Fatihah.

Amalan Al-Fatihah untuk Kaya

Setelah membahas mengenai Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki, berikut adalah bacaan Doa Surat Al-Fatihah latin:

Bismillaahirrahmaanir-rahiim

(Alhamdulillaahi rabbil-‘aalamiin) munawwiri abshaaril-‘aarifina binuuril-ma’rifati yaqiini, jaadzibi azimmati asraaril-muhaqqiqiina bijadzabaatil-qurbi wat-tamkiin, faatihi aqfaali qulubil-muwahhidiin bifaatihatit-tawhiidi wal-fathil-mubiin, alladzii ahsana kulla syay-in khalaqahu wabada-a khalqal-insaani min thiinin tsumma ja’ala naslahu min sulaalatin min maa’in mahiin.

(Arrahmaanir-rahiim) al-‘aziizil-hakiimil-‘aliyyil-‘azhiimil-awwalil-qadiim, khaathaba muusaal-kalima bikhithaabit-takriimi wa syarrafa nabiyyahul-kariima binnashshisy-syariif, walaqad aataynaaka sab’an minal-matsaanii wal-quraanal ‘azhiim.

(Maaliki yawmid-diin) qaahiril-jabaabirati wal-mutamarridiina wa mubiidith-thughaatil jaahidiina dza likumullaahu rabbukum fatabaarakallaahu ahsanul-khaaliqiin, fayaaman laa syariika lahu walaa mu’in.

(iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin) mu’tarifiina bil-ajzi ‘anil-qiyaami wa hiya ramiim.

(ihdinash-shiraathal-mustaqiim) shiraatha ahlil-ikhlaashi wat-tasliim

(Shiraathal-ladziina an’amta ‘alayhim) shiraathal-ladziina tasallaw bil-hudaa wafarihuu bimaa ladayhim.

(Ghayril maghdhuubi ‘alayhim) habnallaahumma minka mawajibash-shiddiiqiin. Wa asyhidnaa masyaahidasy-syuhadaa’i walaa taj’alnaa dhalliina walaa mudhilliina walaa tahsyurnaa fii zumratizh-zhaalimiina (Waladh-dhaalliin) (Aamiin)

Allaahumma bihaqqi haadzihil-faatihati, iftah lanaa fathan qariiba, allaahumma bihaqqi haadzihisysyaafiyati isyfinaa min kulli aafatin wa ‘aahatin fiddunyaa wal aakhirah. Allaahumma bihaqqi haadzihil-kaafiyati, ikfinaa maa ahammanaa min amrid-dunyaa wal aakhirati wa ajri ta’alluqaatii wa ta’alluqaati ‘ibaadikal-mu’miniina ‘alaa ajalli ‘awaa’idika wasyfa’lanaa binafsika ‘inda nafsika fid-dunyaa wal-akhirah, idz laa arhama binaa wabihim minka yaa arhamar-raahimiin.

Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallama tasliiman katsiiran ilaa yawmid-diin wal hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.

Arti dan Terjemahan Amalan Al-Fatihah

Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

(Segala Puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam) Yang menerangi pandangan orang-orang bijaksana dengan cahaya pengenalan dan keyakinan, Yang menyingkap rahasia-rahasia para ahli pengetahuan dengan pengungkapan kedekatan dan kekokohan, membuka pintu hati orang-orang yang beriman dengan keimanan dan kemenangan yang jelas, Yang memperindah segala sesuatu yang telah Dia ciptakan, dan memulai penciptaan manusia (yakni Adam) dari tanah, lalu menjadikan keturunannya dari air yang hina.

Baca Juga :  Doa Setelah Membaca Surat Al-Waqiah

(Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Maha Awal, Maha Terdahulu. Dia berbicara kepada Nabi Musa, yaitu Kalamullah, dengan pembicaraan yang mengagungkan. Dan Dia memuliakan Nabi-Nya yang mulia (Nabi Muhammad) dengan firman yang mulia, “Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung.”

(Yang menguasai hari kemudian) Yang mengatasi orang-orang zalim dan orang-orang yang sewenang-wenang, Yang menghancurkan para penguasa tirani yang ingkar. Dialah Allah, Tuhan kalian. Maha Suci Allah, sebaik-baik Pencipta. Wahai Dzat Yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak ada pula penolong.

(Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan) Dengan mengakui kelemahan kami dalam menjalankan hak-Mu setiap waktu dan saat. Wahai Dzat Yang membangkitkan angin yang seakan-akan diam, wahai Dzat Yang menghidupkan tulang-belulang yang hancur.

(Tunjukkanlah kami jalan yang lurus) Jalan orang-orang yang tulus dan berserah diri.

(Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka) Jalan orang-orang yang senang dengan petunjuk dan gembira dengan apa yang ada pada mereka.

(Bukan jalan orang-orang yang dimurkai) Berilah kami, Ya Allah, kekuatan dari golongan yang benar, dan perlihatkanlah kepada kami pemandangan para syuhada, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang sesat dan jangan pula termasuk orang-orang yang menyesatkan, dan janganlah Engkau jadikan kami di antara golongan yang zalim.

(Dan bukan pula orang-orang yang sesat) (Amin).

Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Fatihah (pembuka) ini, bukalah bagi kami pintu kemenangan yang dekat. Ya Allah, dengan kemuliaan penyembuh ini, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan gangguan kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan kemuliaan surah yang mencukupi ini, cukupilah kami dalam segala hal penting bagi kami dari urusan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah cinta kami dan cinta hamba-hamba-Mu yang beriman adalah pada manfaat terbesar dari-Mu. Bantu kami dengan pertolongan-Mu dalam urusan kami di dunia dan akhirat, karena tidak ada yang lebih penyayang terhadap kami dan mereka selain Engkau, wahai Yang Maha Penyayang di antara yang penyayang.

Baca Juga :  Dzikir Fulus Uang Kekayaan Halal dari Habib Alaydrus

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat, dan segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam.

Cara Mengamalkan Kunci Rahasia Al-Fatihah

Dalam Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki, perlu diketahui cara mengamalkan agar lebih efektif.

Berikut adalah cara mengamalkan Surat Al-Fatihah.

Berikut adalah rincian amalannya: Setelah sholat Subuh, membaca Al-Fatihah sebanyak 30x, setelah sholat Zhuhur 25x, shalat Ashar 20x, setelah Maghrib 15x, dan setelah sholat Isya 10x.

Di antara setiap waktu sholat tersebut, setelah selesai membaca Al-Fatihah, membaca doa di bawah sebanyak 3x.

Lakukan amalan ini secara teratur minimal selama 7 hari berturut-turut. Akan lebih baik jika dapat diamalkan setiap hari hingga mencapai 100 hari agar menjadi kebiasaan yang baik.

Amalan-Amalan yang Meningkatkan Rezeki melalui Surat Al-Fatihah

Untuk mendatangkan berkah dan kekayaan melalui surat Al-Fatihah, ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan:

  1. Rutin membaca surat Al-Fatihah dalam setiap shalat kita, dengan khushu’ dan penuh penghayatan.
  2. Membaca surat Al-Fatihah sebelum tidur untuk memohon keberkahan dalam mimpi dan istirahat.
  3. Berinfaq dan bersedekah secara rutin, karena rezeki akan berlipat ganda bagi mereka yang gemar berbagi.

Baca juga:

Penutup

Demikian artikel ini, Hasiltani.id telah membahas mengenai Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki. Surat Al-Fatihah memiliki khasiat yang luar biasa dalam membuka pintu rezeki bagi mereka yang mengamalkannya dengan penuh keyakinan dan ketekunan.

Amalan membaca Surat Al-Fatihah secara rutin setelah sholat, dari Subuh hingga Isya, telah dikenal memberikan berbagai manfaat nyata bagi kaum muslimin.

Ingatlah, kekuatan dari Surat Al-Fatihah berasal dari Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menghadirkan-Nya dalam setiap aspek kehidupan, kita akan merasakan anugerah-Nya yang tiada terhingga.

Semoga dengan mengamalkan Surat Al-Fatihah, pintu-pintu keberuntungan terbuka luas, dan rezeki yang baik serta berkah senantiasa mengalir dalam hidup kita. Wallahu a’lam bish-shawab.

Terimakasih telah membaca artikel Khasiat Surat Al-Fatihah untuk Rezeki ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *